Prijavite se

Vaš Web pretraživač mora imati omogućene "kolačiće"Pomoć za Vaš Web pretraživač mora imati omogućene "kolačiće"

O Mreži

„Poslovni prostor BH“ je inicijativa pokrenuta s ciljem doprinosa rješavanju sistemskih problema u sektoru zapošljavanja u BiH, koji sputavaju ulaganja u razvoj i otvaranje novih radnih mjesta: neadekvatnog sistema raspodjele budžetskih poticaja za programe i aktivne mjere suzbijanja nezaposlenosti u BiH, opterećenosti privrede  lošim konceptom naplate poreza te visokih doprinosa na plaće radnika.
Stoga je primarna intencija Inicijative da se sektoru zapošljavanja u BiH pristupi sveobuhvatno i strateški, uz uključivanje širokog broja aktera iz poslovnog, javnog i civilnog sektora, udruženih u aktivnu, funkcionalnu i regionalno zastupljenu MREŽU. Na temelju detaljnih analiza o najvećim nedostacima i problemima u oblasti zapošljavanja u BiH,  te prepoznatih prioritetnih i perspektivnih grana privrede, radni timovi Mreže rade na kreiranju preciznih preporuka i smjernica za rješavanje svake od identificiranih anomalija u sektoru zapošljavanja i zagovaraju njihovo usvajanje prema nadležnim institucijama vlasti.